Voor uw speciale kind de mooiste zorgonderwijs methode

Op onze locatie bieden een vorm van Zorgonderwijs aan. De gecertificeerde onderwijsmedewerkers zijn bij onze instelling in vaste dienst.

Om aan een soort van onderwijs te kunnen deelnemen, is het voor deze groep kinderen belangrijk dat onderwijs, zorg en behandeling nauw samenwerken. Door de expertise van onze medewerksters en KDC De Gelukkige Dolfijntjes te clusteren worden voor deze kinderen de beste kansen gecreëerd. De samenwerking van onderwijs en zorg is een bijzonder samenwerkingsverband, waar de kennis en kunde worden verenigd. Door de samenwerking is doorstromen van zorg naar onderwijs en vice versa mogelijk. Op die manier krijgt een kind het beste van twee werelden!