In een beschermde omgeving kunnen cliënten, van jong tot oud, veilig en vrij leven en bewegen. In het prachtige monumentale pand aan de Zuiderweg in Schagen bieden wij 10 appartementen, voor permanent of tijdelijk verblijf. De woningen op deze locaties sluiten zo veel mogelijk aan op de wensen en behoeftes van de cliënt. Begeleiding kan permanent, of op afspraak ingezet worden.

Ook wonen bij Rimiko is maatwerk, en aan te passen aan uw behoefte en wensen.

Naast wonen bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan onze dagbesteding. Voor jeugd kan dat bij De Gelukkige Dolfijntjes, voor oudere (jeugd) kan dat bij Rimiko Zorggroep.

Beide zijn gevestigd in zelfde pand en delen het terrein en faciliteiten.  Of geniet dagbesteding thuis of bij een van onze samenwerkende collega’s in de buurt.