BSO Plus bij Rimiko Zorggroep is een buitenschoolse opvang speciaal ingericht om kinderen van 4 t/m 18 jaar met een extra zorgvraag te begeleiden. Kinderen die naar de BSO Plus komen, hebben soms extra zorg en aandacht nodig omdat ze gedragsproblemen, sociaal emotionele problematiek of een verstandelijke beperking hebben. Niet alleen de cliénten uit onze dagbesteding, maar vooral kinderen uit de regio die zitten op speciaal onderwijs vinden hun weg naar onze locatie.

Waarom kiezen voor de BSO Plus?

Kleine groepen (maximaal 5 kinderen)

Leuke, groeps en individueel gerichte activiteiten

Gespecialiseerde Sociaal Pedagogisch medewerkers

Nauwe samenwerking tussen ouders, verwijzers en school

Extra ondersteuning door onze gedragsdeskundige en multidisciplinair team

Veel aandacht één op één (maatwerk)

Wat is het doel?
De BSO Plus is erop gericht om op een leuke, gestructureerde en zinvolle manier vrije tijd te besteden en sociaal emotionele vaardigheden te vergroten. Door deze laagdrempelige vorm van begeleiding, krijgt een kind in een vroegtijdig stadium extra zorg waardoor ernstigere problemen en intensievere vormen van hulp vaak voorkomen kunnen worden.

Leuk
Dagelijks staan leuke activiteiten centraal. De dag is voorspelbaar waardoor een kind zich veilig voelt in deze omgeving. Daarnaast zijn de ruimtes rustig ingericht.

Vertrouwd
De focus ligt op het benadrukken van de goede kwaliteiten van je kind. Een positieve benadering stimuleert om positief gedrag en ontwikkeling te laten zien.

Voor wie is de BSO Plus?
De BSO Plus is er voor alle kinderen en/of gezinnen  die een steuntje in de rug nodig hebben, dus niet alleen voor kinderen van De Gelukkige Dolfijntjes of Rimiko Zorggroep. De kosten voor de BSO Plus worden vergoed door een WLZ indicatie of door een Jeugdwet beschikking. Wij kunnen u hier alles over vertellen.